వీధి పోట్లు అంటే ఏమిటి

సాధారణంగా ఏదైనా ఒక వీధి ఒక స్థలమును లేదా ఒక భవంతిని తాకుతున్నట్లయితే ఆ వీధిని వీధి పోటు అనడం ఆనవాయితీ అంతేకాక ఆ స్థలమును లేదా గృహమును వీధి పోటు స్థలం లేదా వీధిపోటు గృహం అని అనడం ఆనవాయితి. చిత్రపటం సహాయంతోనే మనం వీధి పోటు గురించి ఒక అవగాహనకు రాగలము. లేకపోతే వీధి పోటు గురించి అర్థం చేసుకోవడం కాస్త కష్టమనే చెప్పుకోవాలి. 

చిత్రపటం ద్వారా వీధి పోటు వివరణ

అతి త్వరలో సంపూర్ణ సమాచారాన్ని మీకు ఇక్కడ అందివ్వగలము.

అతి త్వరలో సంపూర్ణ సమాచారాన్ని మీకు ఇక్కడ అందివ్వగలము.

అతి త్వరలో సంపూర్ణ సమాచారాన్ని మీకు ఇక్కడ అందివ్వగలము

అతి త్వరలో సంపూర్ణ సమాచారాన్ని మీకు ఇక్కడ అందివ్వగలము

అతి త్వరలో సంపూర్ణ సమాచారాన్ని మీకు ఇక్కడ అందివ్వగలము.

అతి త్వరలో సంపూర్ణ సమాచారాన్ని మీకు ఇక్కడ అందివ్వగలము.

అతి త్వరలో సంపూర్ణ సమాచారాన్ని మీకు ఇక్కడ అందివ్వగలము.

– : దాతల సమాచారం : –

ఎంతోమంది గృహస్థులకు తమకు జన్మనిచ్చి, ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దిన తమ తల్లిదండ్రుల పేర్లను లేదా తమ పెద్దల పేర్లను చిరస్థాయిగా ఈ సమాజంలో నిలిచిపోయెందుకు భారీ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఇది చాలా మంచి పరిణామము, మరియు వీరి ఆలోచన అద్భుతం, అపూర్వ సృజనాత్మకత. ఒక వేళ మీకంటూ ఇటువంటి ఆలోచన ఉన్నట్లయితే మీ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో వెబ్సైట్ తయారవుతున్నది.  మీరు మీ పెద్దల పేర్లను చిరస్థాయిగా ఈ సమాజంలో నిలిపి ఉంచడానికి, వారి పేర్లు, పేర్లతో పాటుగా చిత్రపటములను కూడా ముద్రిస్తాము. ఈ వెబ్సైటు ఉన్నంతకాలం మీ పేరు, లేదా మీ తల్లితండ్రుల పేర్లు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి. మొత్తం వెబ్ సైట్ అంతయు మీరు స్పాన్సర్ చేయవచ్చు.  లేదా ఒక ప్రత్యేకమైన పేజీ ను స్పాన్సర్ చేయవచ్చు. సింగల్ టైం పేమెంట్ మాత్రమే. ప్రతి సంవత్సరం కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకవేళ మీకు స్పాన్సర్ చేయాలని అనిపిస్తే ఈ లింకు ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, తదుపరి మిగిలిన సమాచారంను అందజేయగలము. https://www.subhavaastu.com/contact-us.html

– : SPONSORSHIP : –

Many residents are committed to honoring the names of their parents, grandparents, or elders, with the aim of keeping their legacy vibrant in their respective societies. This admirable effort is truly heartening. If you feel a connection to this endeavor, our website, thoughtfully crafted in your native language, offers a supportive platform while deeply respecting your sentiments. We are dedicated to helping you ensure that the names of your loved ones are remembered with respect and fondness. You have the option to sponsor either the entire website or a specific page, all with a single payment, freeing you from the concern of annual fees. In doing so, the names of those dear to you will be cherished and celebrated for as long as our website continues to exist. If you’re interested in this meaningful tribute, please contact us for more information : https://www.subhavaastu.com/contact-us.html

- : ప్రత్యేక ధన్యవాదములు : - పి కోటేశ్వర రావు - హైదరాబాద్